Arnoma Bakery

เบเกอรี่ขึ้นชื่อมานานจากโรงแรมอโนมา แกรนด์ อบสดใหม่จากเตาทุกเช้า ด้วยเชฟเบเกอรี่ประสบการณ์สูง ลองมาชิมแล้วคุณจะติดใจจนกลับมาอีกครั้ง

Location: Main Lobby
Opening hours: 07:00 a.m. to 8:00 p.m.

Signature Dishes Signature Dishes Signature Dishes
ขึ้น
BOOK NOWbest rate guarantee